Career

GEFA will need a technical salesman to improve our international presence. You will work wih our products Arctic Vent contral and Arctic Heat. Preferable you have a engineering background. Please contact Ulf Karlsson (ulf.karlsson@gefasystem.se) if this is interesting.

Karriär

GEFA behöver en teknisk säljare för att öka vår internationella försäljning. Du kommer arbeta med våra produkter Arctic Vent contral och Arctic Heat. Du skall helst ha en ingenjörsbakgrund. Var god kontakta Ulf Karlsson (ulf.karlsson@gefasystem.se) om detta låter intressant.

GEFA System AB logo